TRABAJA CON NOSOTROS

OFERTAS DE EMPLEO

  1 OFERTA ACTIVA

TÉCNICO/A INVESTIGADOR/A EN CULTIGAR - LABORATORIO DE BIOTECNOLOXÍA VEXETAL

PROGRAMA INVESTIGO 2023

POSTO DE TRABALLO

Técnico/a investigador/a en Cultigar - Laboratorio de Biotecnoloxía Vexetal

DIRECCIÓN DO CENTRO DE TRABALLO:

Cultigar: Aldea Liñares, Nº 53, 15865 Brión (A Coruña).

Web: www.cultigar.es


TITULACIÓN REQUERIDA

 • Grao en Bioloxía ou Biotecnoloxía.
 • Grao en Enxeñaría Técnica Agrícola.


REQUISITOS

 • Idade entre 18 ou 29 anos.
 • Estar en situación de desemprego, polo menos 1 día antes do inicio do contrato.
 • Non ter obtido un contratado/a ou ser beneficiario/a de subvencións ao abeiro do Programa Investigo 2022.
 • Experiencia en Biotecnoloxía Vexetal.
 • Coñecemento de técnicas de bioloxía molecular (extracción de ácidos nucleicos, PCR, uso de marcadores moleculares para a caracterización de xenes (microsatélites, NGS...).
 • Coñecementos en bioinformática.
 • Carné de conducir.

FUNCIÓNS DO POSTO

 • Revisión bibliográfica e deseño de ensaios encamiñados á optimización do cultivo (tanto in vitro como ex vitro) de diferentes especies vexetais de interese para o sector agroalimentario e forestal ou de especies ameazadas.
 • Manipulación de planta en cabina de fluxo laminar en condicións estériles.
 • Emprego e posta a piques de técnicas de bioloxía molecular para a identificación de variedades, rastrexabilidade e control de enfermidades.
 • Ensaios de produción empregando cultivo aeropónico.
 • Toma de datos, análises de resultados e toma de decisións para a resolución de problemas
 • Emisión de informes.

SE OFRECE

 • Contrato laboral a xornada completa no marco da subvención do Programa Investigo 2023.
 • Duración: 12 meses.

As persoas interesadas en participar no proceso de selección, teñen que enviar a súa candidatura ao seguinte e-mail: rrhh@paideia.es , indicando non asunto: PROGRAMA INVESTIGO- CONVOCATORIA 2023, e engadindo ou CV en modalidade cega. Unicamente avaliaranse as mensaxes de correo-e e CV que cumpran este criterio, garantindo ou principio de non discriminación non proceso de selección. Prazo de inscrición ata ou 15 de maio de 2023.